Zaujalo nás...

NAŠE AKT. POZICE

 do 16.08.2019

klikni na modrý odkaz níže plné funkce pouze v PC mobil ukazuje jen foto

smile

Tady dnes jsmeDůchodové připojištění a předdůchod

Takto to začalo. Pro první seznámení s instrumentem předdůchodů jsem jen překopírovala zamyšlení z Můj milý deníčku z roku 2014. Teď už do předdůchodu vstupujeme, je rok 2019 a jelikož se na nás obrací kolegové o informace, vkládám sem naše první zkušenosti. Je to hodně zajímavé a pro mne v mnoha ohledech malé rozčarování. 

 22.6.2014 Můj milý deníčku

 Rozpočet – koncepce nákladů

Důchodové pojištění a možnost předdůchodu

Dalším důležitým bodem bylo, jak postavit rozpočet nad kterým jsme strávily hodiny a hodiny diskusí. Jelikož máme oba dva ještě hodně let do důchodu, první byla otázka důchodového pojištění do průběžného systému, abychom měli v budoucnu nárok na jakýsi důchod. Další možnost je Důchodové připojištění, které máme oba dva založené již dost dlouho. Další je platba Zdravotního pojištění, otázka Předdůchodu a různých pojištění na cesty. Nejdůležitější je pro nás neuzavřít si cestu k standardnímu důchodu, který možná a v námi neznámé výši dostaneme. Takže několik cest na Správu sociálního zabezpečení, kde samo sebou dostávám jen kusé informace a možnost tzv. předdůchodu mě donutila ke korespondenci s příslušným ministerstvem, protože na dotazy u zodpovědných pracovnic jsem se nedozvěděla skoro nic. Kouzelná byla jedna referentka, které jsem na dotaz, kdy budeme chtít odejít do předdůchodu řekla, že až za 5 let, tak mávla rukou a řekla „prosím Vás, co bude za pět let to nikdo neví“, bezva a pak si má jeden něco naplánovat.  Takže v tomto ohledu jsem pracovala s informacemi z ministerstva. Jedná se o to, že na standardní důchod máme nárok v cca 62 letech s tím, že musíme mít odpracováno minimálně 35 let. Potud je vše v pořádku. Aby se nám výpočet pro důchod moc nesnížil máme v plánu si do doby předdůchodu platit Dobrovolné sociální pojištění ve výši 1800,-Kč. Oba dva budeme splňovat těch 35 let a můžeme 5 let před odchodem do klasického důchodu požádat o předdůchod s tím, že musíme mít naspořeno nebo vloženo do Důchodového pilíře dnes je to III. Pilíř 30% průměrné mzdy stanovené Statistickým úřadem, ČNB a MPSV pro daný rok a to na 5 let dopředu. Jsou tam další možnosti, že lze využít předdůchodu minimálně 2 roky a maximálně 5 let, ale pořád za splnění základní podmínky 35 let odpracováno a složení poměrně vysoké částky, která ovšem bude postupně měsíčně zpětně uvolňována bankou, kde máme založené Důchodové připojištění – spoření. Zákon č.127/2011 Sb.  Takže mám do rozpočtu další neznámou…. Jak vysoká bude za pět let průměrná mzda.

Pozor na časté mylné zaměnění předčasného důchodu s předdůchodem.

Tolik prvotní informace. Pro upřesnění shrnu nejdůležitější pravidla.

Stále platí

  • Musíme si spořit v jednom ze dvou pilířů, o předdůchod si můžeme tedy požádat ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a to max. 5 let, min. 2 roky před důchodovým věkem.
  • Musíme mít odpracováno minimálně 35 let
  • Musíme mít dostatek finančních prostředků na platbu, která je vždy splatná celá na plánované roky využití předdůchodu.

Pokud si spoříme, jakoukoliv částku v druhém penzijním pilíři, tady se dost instituce rozcházejí v pojmenování toho kterého pilíře, musíme počítat při podpisu smlouvy s bankou před finálním odchodem, že bude potřeba složit na účet celou částku, která nám bude obratem zasílána zpět. Částka se vypočítává tak, že se vždy čeká na vyhlášení MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), které se odráží od dat ČNB a Statistického úřadu. Částka je 30% průměrné mzdy pro daný rok a platíme tuto částku na měsíce, po které chceme čerpat předdůchod. Tato výše je tedy určená MPSV pro konkrétní rok, částku vyhlašuje ministerstvo, ale každý rok v jiné výši. Tím se dostávám k prvnímu problému a to, že před pěti lety byla průměrná mzda 21000.- letos už byla 31000.- což je 30% nárust v naší platbě a prognóza je taková, že se průměrná mzda bude dále zvyšovat. Propočet potřebné částky je velmi jednoduchý. 30% průměrné mzdy x počet měsíců – naspořené peníze na účtu Důchodového připojištění. V roce 2019 je to takto: měsíční dávka vyjde na cca 9400,-. Tzn., že pro letošní rok při výplatě na 5 let předdůchodu musíme mít na účtu cca 560.000,- Kč, myšleno pro jednoho.

Pokud máme ještě starý typ spoření, nevadí, rozhodně bych ho na nový typ nepřeváděla, protože u starého spoření máme ze zákona zaručené hospodaření s fondem kladnou nulou, což znamená, že banka může s našimi penězi obchodovat, ale ne se ztrátou což u nového spoření není. Tam se banka může do ztráty dostat a není nijak stíhána. V jádru je to jen hra s pojmenováním. Původní, starší spoření byla Smlouva o penzijním připojištění, kterou banka převede na novou smlouvu o Doplňkovém penzijním spoření, to stačí převést půl roku před plánovaným pobíráním předdůchodu.

Doporučení banky: Dobrý den, doporučuji určitě ponechat stávající smlouvu, druhé doplňkové penzijní spoření, odkud si pak o předdůchod požádáte, je investiční produkt a je prozatím trochu ztrátový. Tento rok budeme připravovat nový účastnický fond, který by měl klientům hlavně před důchodovým věkem zabezpečit, aby své prostředky měli více v bezpečí.

Pokračujte si ve spoření na tuto stávající smlouvu, nenechte se teď přemluvit k převodu, a pak půl roku před plánovaným pobíráním předdůchodu si teprve založíte novou smlouvu s převodem (říjen 2020). Jakmile bude převod zaevidovaný i na MFČR, pak přijdete sepsat žádost o čerpání předdůchodu (nejdříve únor 2021). Toto je můj konkrétní případ (Komerční banka).

 Tím se dostávám k tomu, co uniklo úplně všem institucím. Korespondence s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem zdravotnictví, s Pražskou správou sociálních věcí a tak dál a tak dál vedla k mylné informaci, že mohu odejít do předdůchodu tak jako žena v klasické, zákonem stanovené době. Tedy s odpočtem roků za děti. V tomto případě tomu tak není. Klasický odchod do starobního důchodu je propočítán s tím, že se tam ženě odpočítávají roky za narozené děti, ale tady pro tento případ jsem v režimu počítání let jako muž, samozřejmě bez dětí. Tudíž se můj odchod do důchodu pro tento případ posouvá.

Vyjádření banky: Dobrý den, předdůchody jsou nastavené zákonem a o předdůchod může požádat i žena, ale datum odchodu se řídí podle data narození muže. Tzn. že nemůžete se řídit Vaším vlastním odchodem do starobního důchodu, ale musíte počítat se svým datem narození jako muž.

Zákon 427/2011

ČÁST TŘETÍ

NÁROKY Z DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

§ 20

Podmínky pro vznik nároku na některé dávky

(5) Při stanovení věku podle § 22 odst. 4 písm. c), § 23 odst. 6 písm. c) a § 114 odst. 1 se u žen postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.

Dva dny pře touto informací jsem dostala odpověď z Pražské správy sociálního zabezpečení na dotaz, zda je u nás vše v pořádku a plánovaný odchod do předdůchodu nic neohrožuje. Myšleno jestli náhodou nenastala změna legislativy.

Dobrý den paní Janáčková,

Do předdůchodu můžete jít max. 5 let před odchodem do důchodu, což je u Vás v červenci a u manžela v srpnu 2019.

Od nás nic nepotřebujete, vyřizuje se vše s bankou.

 A tady je ještě vysvětlení celého problému z Komerční banky.

 Dobrý den, výpočet věku muže se týká žádostí o předdůchod z doplňkového penzijního spoření. Zadáte si své datum narození a necháte jako muž, vyjde Vám nárok odchodu muže Vašeho narození a od tohoto data můžete i Vy jako žena čerpat 5 let předem.

Toto je zákon pro penzijní společnosti č. 427/2011 Sb. ze dne 6.11.2011 o doplňkovém penzijním spoření, na sociálních odborech ho do detailů neznají.

Bohužel jsou ženy narozené do roku 1965 tímto zákonem diskriminované, to víme, ale nedá se zákon nijak obejít.  Mladší ročníky již mají odchod do starobního důchodu ženy i muži v 65ti letech.

A proč to vše děláme? Jedná se o to, že tímto krokem sice na nějaký čas přijdeme o naspořené peníze, ale ty nám budou všechny postupně vráceny. Hlavně, budeme mít hrazené Sociální pojištění a Zdravotní pojištění což je nemalá úspora. Další výhodou je, že jsme stále v systému a pro výpočet důchodu jsme jako osoby sice s malým příjmem, ale příjmem a klasický starobní důchod nám bude úplně minimálně krácen. Je to tak malé krácení, že se nám toto vyplatí. Rozhodně zde nedochází ke krácení důchodu jako v případě odchodu do Předčasného důchodu. My si vlastně za svoje peníze odsuneme dobu, po kterou už nepracujeme. Zároveň, nejsme nijak omezený v případném zapojení do pracovního procesu. Tedy, můžeme si vydělávat, můžeme mít pracovní smlouvu jako běžný občan, můžeme podnikat, můžeme mít Živnostenský list samozřejmě za splnění zákonných podmínek, což je při určitém výdělku odvod do Sociálního zabezpečení a Zdravotní pojištění. Zkrátka klasika.

To neznamená, že jsme automaticky zdravotně pojištěný na cesty. To si musíme platit zvlášť a tady záleží na tom, kdo jakou má potřebu, nebo kdo je jak dlouho v zahraničí. To rozebírám v kartě níže – Pojištění na cesty, ale co tu pro nás už odpadne, to je, že při návratu se nemusíme hlásit na Zdravotní pojišťovně, nemusíme už hradit povinné dva měsíce měsíční platby, což je dneska 1840.- na měsíc, pokud potřebujeme jít k lékaři a v republice se zdržíme třeba jen týden. Pokud se vrátíme dříve než za 6 měsíců a potřebujeme k lékaři, musíme doplatit měsíce po které jsme zamýšleli být v zahraničí. Zkrátka, ušetříme za tyto platby což je v nejhorším případě 20 tisíc na osobu a rok a v nejlepším případě necelé 4 tisíce na osobu a rok samozřejmě, plus Cestovní pojištění do zahraničí.

Pokud to celé shrnu, tak postup by mohl být následující.

V první řadě je to návštěva Sociálního odboru, důchodové oddělení, kde si necháme vyjet důchodový list. Ten samozřejmě pečlivě zkontrolujeme, protože se mi stalo, že ze střední školy jsem měla započítané pouze 2 roky a pro systém jsem vypadala jako bez maturity. Po dodání všech dokumentů byly další dva roky napočítány. Takto se může stát, že přijdeme o roky jako nic.

Pokud máme 5 let do odchodu do starobního důchodu a odpracováno 35 let, jsme v kategorii, kdy už můžeme o předdůchod zažádat. Odpracováno znamená samozřejmě i uhrazené platby. Dá se doplatit jen jeden rok zpět, víc let ne. Minimálně můžeme tento systém využít na dva roky.

Další návštěva je do banky, kde máme založené Připojištění k důchodu. Podmínka je, že musíme spořit 5 let. Tady je jedno jakou částku spoříme, protože než se vše uskuteční, musíme mít na účtu požadovaný obolus peněz, který tam můžeme vložit těsně před podpisem všech dokumentů. Pokud spoříme v starším systému, banka nám založí nový účet na Doplňkové důchodové spoření a my dostaneme nové číslo účtu, nový variabilní symbol a stávající peníze nám automaticky přejdou na nový účet. Zde je potřeba dát žádost o založení nového účtu včas, minimálně 3 měsíce před námi předpokládanou a stanovenou dobou počátku předdůchodu.  

Zvláštností je, že peníze zpět nedostaneme od banky, kam peníze vkládáme, ale ze zákona si banky mezi sebou klienty mění i s plnými účty. Takže, my jsme v systému České spořitelny a ta nás jako klienty předá Komerční bance, se kterou má dohodu, a naopak klienti Komerční banky budou předáni pro výplatu České spořitelně. Tento krok máme již za sebou a nové číslo účtu, kam budeme vkládat chybějící částku, je už z Komerční banky.

Do předdůchodu vstupujeme obvykle k prvnímu dni v měsíci, který následuje po datu, kdy můžeme vstoupit a první platba nám přijde 25 v tom měsíci. Zdenda může vstoupit na konci srpna, vstupuje tedy od 1. září a první platba na náš účet proběhne 25. září. Já mám smůlu, já mohu vstoupit do předdůchodu až za skoro dva roky a budu skládat peníze jen na 3 roky, protože pak už budu mít nárok na řádný starobní důchod.

Jediné, co bych dneska závěrem doporučila je, vést písemnou korespondenci s bankou, kde máme spoření na důchod přes infoemail, který má každá banka na svém portálu. Mám zkušenost, že na přepážce je to dost problém. Bohužel ani moc nefunguje objednání dopředu s vysvětlením, co budeme potřebovat za informace. Domnívat se, že se na nás zaměstnanec banky, ke kterému se objednáme připraví, že si zjistí potřebné informace je bláhové. Aspoň v našem případě to nefungovalo a pak, když padneme na zaměstnance, který si ví rady, který když neví, tak není líný zvednout telefon, který má už s touto problematikou zkušenost, tak takového člověka si hýčkáme a vynášíme do nebes. Nakonec i na nás se usmálo štěstí a v Benešově jsme nalezli paní, která je vyslovený poklad, která se nás ujala a sama nám zjišťuje informace a pomáhá s nastavením plateb, hlídá termíny a vše nám umí vysvětlit tak, že je postup pro nás srozumitelný.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | diskuzní fórum | výměna odkazů

BANAN.CZ