int(1)

Zaujalo nás...

NAŠE AKT. POZICE

             do 30.09.2024

klikni na modrý odkaz níže pro plné funkce nutný účet u GOOGLE a přihlášení

smile

Tady jsme dnes 

 toto vidíme okolo násTrier 3X 11.08.2019

P8110064

rok zapsáni: 1986

Do fotogalerie klikni na odkaz níže:

Trier

Trier, který stojí na řece Moselle, byl římskou kolonií od 1. století našeho letopočtu a poté velkým obchodním střediskem. Na konci 3. století,  byl znám jako „druhý Řím“, stal jedním z hlavních měst Tetrarchie. Počet a kvalita dochovaných památek jsou vynikajícím svědectvím římské civilizace.

Severně od Alp neexistuje místo, kde se zachovalo tolik důležitých římských budov a taková koncentrace stop římského osídlení jako v Trevíru, „Řím severu“. V pozdních klasických dobách, byl Trier jedeno z největších měst v římské Říši;  sídlo prefektů Gálie, Germánie, Britannie a Hispania a po císařských reformách byl Dioklecián sídlem  (Caesar) západní říše.

Zatímco stavby postavené během prvního a druhého století (Moselle Bridge, Barbara Baths, Porta Nigra a lgelský sloup) ilustrují bohatství obchodního města, z něhož byla zásobována posádková města a pevnosti na Rýně.  Monumentální budovy z vlády Konstantina (císařské lázně, Aula Palatina, katedrála) jsou viditelným vyjádřením nesmírné velikosti císařské moci.  Toto vše bylo na východě převzato novým hlavním městem říše, Konstantinopole, které tak nahradilo Trier i Řím.

Z budov zachovaných z klasických dob jsou nejméně dvě z výše popsaných budov bezkonkurenční.

  První je  Porta Nigra se stavem zachování a architektonickým uspořádáním (kombinace opevnění s prvky palácové architektury) je jedinečnou stavbou. 

   Druhou je Katedrála která je jednou z nejstarších církevních budov v západním světě a je svědkem křesťanské víry, protože Constantine učinil křesťanství ve své říši tolerovaným a podporovaným náboženstvím. Jeho architektonický design spojuje prvky všech období klasického, středověkého a moderního období, ale vždy byl poznamenán monumentálním konceptem, který leží na jeho počátku. Série arcibiskupských hrobek pokrývá s několika přerušeními celé období od 12. do konce 18. století. Románská parcela, renesanční kazatelna a některé barokní mramorové oltáře patří k hlavním sochařským dílům jejich období.

A třetí památkou Unesco je Kostel Panny Marie, který je nejstarší kostel postavený ve francouzském vrcholném gotickém stylu mimo Francii. Jeho čistota stylu (dokončena za pouhých 30 let) a neodvratná implementace architektonického plánu pro odstupňovanou středovou oblast ve tvaru baziliky, pro kterou existovaly dílčí modely,  pravděpodobně z něj učinily nejúplnější příklad konceptu centralizované výstavby v gotickém stylu. 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | diskuzní fórum | výměna odkazů

BANAN.CZ